Дарга: Моголдойн Нямжав
Харъяалал: Эдийн Засгийн Гадаад Харилцаа Хангамжийн яам
Нэр: Материалимпэкс хангамжийн нэгдэл
1987 онд Материалимпорт нэгдсэн