Дарга: Ренчинсамбуугийн Жамъянсүрэн /1974-1981 /,  Бамдарийн Дүгэрсүрэн /1981-1985/, Дашийн Норов /1985-1987/
Харъяалал: Улсын Материал Техникийн Хангамжийн Хороо
Нэр: Барилгын материал хангамжийн ерөнхий газар