Дарга: Чогсом /1957-1958/, Пэлжээгийн Нямхүү /1958-1964/
Харъяалал: Гадаад Худалдааны Яам
Нэр: Техник туслалцааны бааз
1959 онд хөдөө аж ахуйн хангамжийн бааз салсан