Дарга: Баярын Зориг /1999 оноос одоог хүртэл/
Харъяалал: Үйлдвэр, Худалдааны яам, Барилга, Хот байгуулалтын яам
Нэр: Материалимпэкс Хувьцаат Компани