Дарга: Гомбожавын Ишдорж
Харъяалал: Улсын Барилгын Зөвлөл
Нэр: Материал техникийн хангамжийн газар. Энэ нь дотроо хоёр баазтай ажиллаж байсан байна. Үүнд:

  • Барилгын материал техникийн хангамжийн бааз
  • Техник туслалцааны бааз

1967 онд Комплекс төхөөрөмжийн импорт нэгдлийн харъяанд шилжсэн