Дарга: Пэлжээгийн Нямхүү
Харъяалал: Барилга, Барилгын Материалын Үйлдварийн Яам
Нэр: Техник туслалцааны бааз