Дарга: Пэлжээгийн Нямхүү
Харъяалал: Улсын Барилгын Хороо
Нэр: Техник туслалцааны бааз