Барилгын талбайд хөдөлмөрийн аюулгүй байдлаа бүрэн хангаж технологи, тоног төхөөрөмжтэй зөв зохистой, стандарт шаардлагын дагуу ажиллах зөвлөмжийг хүргэж байна.