Түүхэн замнал

Түүхэн замнал

Монгол оронд үйлдвэр, иргэн, орон сууц, нийтийн аж ахуй, хөдөө аж ахуйн барилга байгууламжийг барьж байгуулах бүтээн байгуулалтын ажлыг цаашид эрчимжүүлэн хөгжүүлэх талаар нам, засгаас тавьсан зорилтыг хэрэгжүүлэх, Зөвлөлт Холбоот Улс ба социалист бусад орнуудаас зээл, тусламжаар болон худалдааны шугамаар авч байсан, түүнчлэн дотоодын үйлдвэрүүдээс гаргаж байсан барилгын материал, тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийг захиалах, хүлээн авч хадгалах, хэрэглэгч байгууллагуудад нийлүүлэх ажлыг эрхэлсэн байгууллагыг МАХН-ын Төв Хорооны Улс Төрийн Товчооны 1957 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн 108 тоот тогтоолоор, Гадаад Худалдааны Яамны харъяанд “Техник Туслалцааны Бааз” нэртэйгээр бий болгосноор одоогийн Материалимпэкс Хувьцаат компани гэдэг байгууллагын үндэс суурь тавигджээ.

Одоогийн бидний эзэмшиж буй газарт байрлаж байсан, Зөвлөлтийн улаан армийн 505 дугаар ангийн, Майор Банников даргатай хангамжийн бааз эх орон руугаа буцах болж, энэхүү баазын ашиглаж байсан 3253109,69 төгрөгийн 3 салаа зам, 5 модон агуулах, газар земляник, конторын жижиг байрууд нь шинээр байгуулагдсан энэхүү баазад шилжсэнээр тус байгууллагын материаллаг баазын эхлэл тавигджээ.

Техник туслалцааны бааз нь үүсэн бий болохдоо 508,0 мянган төгрөгийн үндсэн, 4,5 сая төгрөгийн эргэлтийн хөрөнгөтэйгөөр цехийн орон тоо 10, санхүүгийн ажилчид 9 үндсэн ба туслах ажилчид 170-тайгаар ажилдаа эхлэн орж байснаас үзэхэд тухайн үедээ төр засгаас онцгойлон анхаарч үзэж буй болгосон улсын томоохон аж ахуйн нэгж байсан нь харагддаг юм. 

Энэ үед ЗХУ, БНАГУ, БНСЧУ, БНАСАУ, БНХАУ, БНУАУ-аас голчлон тоног төхөөрөмж, барилгын материалууд нийлүүлэгдэж байсан бөгөөд нэг, хоёрдугаар 40000-тын орон сууц, гүн хэвлэлийн үйлдвэр, нийгэм ахуйн усан хангамжийн барилга байгууламжууд, цахилгаан станцын 3, 4, 5-р өргөтгөл, 1000 машины засварын газар, Завхан аймаг, Төв аймгийн Чандманийн тэжээлийн аж ахуйн трактор засварын газар, Улаанбаатар, Увс, Сэлэнгэ, Хэнтий аймгуудын гурилын үйлдвэрүүд, Ерөө, Хараа, Увс, Тосонцэнгэлийн модны үйлдвэрүүд, Налайхын шинэ тосгон, Улаанбаатар-Налайхын өндөр хүчдэлийн шугам зэрэг томоохон барилга байгууламжууд хийгээд улсын хэмжээнд баригдаж байсан орон сууц, соёл ахуйн үйлчилгээний бүх барилга байгууламжуудад шаардагдах материал, тоног төхөөрөмжүүдийг хүлээн авч нийлүүлж байсан цорын ганц төрөлжсөн байгууллага болж байсны хувьд улс орны хөгжил цэцэглэлтэд түүхэн үүрэг гүйцэтгэснээс гадна үндсэндээ материалгүйгээр барилга баригддаггүй утгаараа барилгын байгууллага юм.  Барилга байгуулалтын ажлын хэмжээ өсөн нэмэгдсэний зэрэгцээ хангамж, хэрэглэгч байгууллагуудын ажлын уялдааг сайжруулах үүднээс тус баазыг Сайд нарын Зөвлөлийн 1958 оны 8 дугаар сарын 10-ны өдрийн 46 дугаар тогтоолоор Улсын Барилгын Хорооны харъяалалд шилжүүлсэн байна.  Энэ нь барилга байгууламжийг барих асуудал, түүний материал техникийн хангалтын асуудлыг нэг удирдлагад төвлөрүүлсэн зөв зүйтэй арга хэмжээ болж, хөрөнгө оруулалт, барилга угсралт, ялангуяа барилга байгууламжийг хугацаанд нь ашиглалтад оруулахад ихээхэн үр дүнтэй арга хэмжээ болжээ. 

Материалимпэкс ХК үүсгэн байгуулагдсанаас хойш өнөөдрийг хүртэл нийт 11 хүн удирдлагаар ажиллаж байна. Үүнд: 

Copyright © Materialimpex 2016. All rights reserved.

Developed by: DAZO LLC