Мэдээ, мэдээлэл

  ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫГ ЗАРЛАН ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ

  Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн  60  дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 64 дүгээр зүйлийн 64.2, 67 дугаар зүйлийн 67.1 дэх хэсэг, Санхүүгийн Зохицуулах хорооны 2016 оны 244 тоот тогтоол, Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн гишүүдийн саналыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:
  Дэлгэрэнгүй

  МАТЕРИАЛИМПЭКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

  Компанийн тухай хуулийн 79 дүгээр зүйлийн 79.1, компанийн Дүрэм-ийн 7 дугаар зүйлийн 7.2.5 дахь хэсэгт заасныг тус тус үндэслэн “Материалимпэкс” ХК-ийн ТУЗ-ийн Хараат бус гишүүнийг сонгон шалгаруулалт зарлаж байна.
  Хараат бус гишүүн нь дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
  Дэлгэрэнгүй

  “МАТЕРИАЛИМПЭКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

  “Материалимпэкс” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2017.04.20-ны өдрийн 10:30 цагт Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 4-р хороо, Нарны зам 16/5 хаягт байрлалтай компанийн өөрийн байрны хурлын танхимд болно. Хурлаар хэлэлцэх асуудал:
  Дэлгэрэнгүй

  ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД БЭЛТГЭХ ЯВЦАД ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

  1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлан хуралдуулах тухай Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол № 10 /хавсралтуудын хамт/
  2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг, дараалал
  3. Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи ТУЗ-ийн дүгнэлт
  4. ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хорооны дүгнэлт
  Дэлгэрэнгүй

Copyright © Materialimpex 2016. All rights reserved.

Developed by: DAZO LLC