Захирлын
мэндчилгээ

Монгол оронд барилгын ажил ид өрнөж эхэлсэн үе буюу 1950-иад оны дунд үеэр барилгын байгууллагуудыг материалаар хангах ажлыг нэгэн цэгт төвлөрүүлэн зангидах зорилгоор хангамжийн бие даасан бүтэц, байгууллага шинээр байгуулагдсанаас хойш эдүүгээ хагас зуун жил болж байна......

Улсын хэмжээнд хөрөнгө оруулалт, барилга угсралтын ажлын хэмжээг нэмэгдүүлэх шаардлагын үндсэн дээр барилгын байгууллагуудын материалын хангалтыг нэгдсэн журмаар бэлтгэн нийлүүлж байх үүрэг бүхий байгууллагыг анх 1957 онд байгуулсан нь  одоогийн Материалимпэкс Хувьцаат Компани юм......

Хувьцаа эзэмшигч

Энгийн хувьцаа

Тээвэр зууч

Гүйцэтгэсэн төсөл

ХАРИЛЦАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД

Copyright © Materialimpex 2016. All rights reserved.

Developed by: DAZO LLC